Z patrona dumni, sztandarowi wierni

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony. Tu publikujemy informacje o aktualnych wydarzeniach, patronie i historii szkoły oraz naszej miejscowości i regionie, a także zdrowych i bezpiecznych formach edukacji i wypoczynku. Mamy nazieję, że nasza strona będzie pomocna dla naszych uczniów, rodziców i nauczycieli.

"Ta szkoła jest dla uczniów jak drugi dom, ponieważ możemy przychodzić do niej w czasie ferii zimowych, bo są zorganizowane różne zajęcia edukacyjne. Lekcje są dla nas bardzo pożyteczne, bo gdy czegoś nie rozumiemy, nauczyciele chętnie nam to wytłumaczą. Przez samorząd szkoły organizowane są różne dyskoteki, apele, konkursy. Dyrektor tej szkoły jest dla nas, nauczycieli i pracowników szkoły bardzo miły i wyrozumiały. Bardzo nam się podoba szkoła, do której uczęszczamy i mamy nadzieję, że jeszcze będzie z nami długie, długie lata."

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Odrowążku

 

Copyright Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
26-120 Bliżyn
tel/fax 0-41 374 55 84