Krótko o historii szkoły

Szkoła w Odrowążku powstała w 1919 roku, ale już wcześniej nauka odbywała się prywatnie. Od 1908 r. dziesięcioro dzieci uczyło się czytania na książkach od nabożeństwa. Od 1912 r. dzieci uczyły się pisać i czytać po polsku i rosyjsku. Na lekcje uczęszczało 29 dzieci. Nauka jest prowadzona tajnie w obawie przed władzami rosyjskimi. W latach 1914 i 1915 nauka nie odbywała się w ogóle. W 1916 i 1917 roku dzieci uczyły się czytania, pisania i matematyki (czterech działań na liczbach całkowitych). W roku 1916 i 1917 nauka odbywała się tylko w okresie zimowym i była płatna, więc korzystali z niej tylko zamożniejsi. Przez cały czas nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych.

Etatowy nauczyciel został przydzielony w 1917 roku. Z powodu braku lokalu nauka rozpoczęła się dopiero 20 września. Zostały utworzone 2 oddziały I i II a w lutym 1929 oddział III.. We wszystkich trzech klasach było wówczas 56 uczniów. Jednak nie wszyscy uczniowie uczęszczali do szkoły do końca roku szkolnego, podobnie jak w latach następnych.

Liczba dzieci w latach 1919-1937 mieściła się w granicach od 56 do 97. W roku szkolnym 1927/28 oraz w latach 1935-1937 szkoła miała cztery klasy. Na tym roku kończą się wszelkie dane, brakuje bowiem jakichkolwiek dokumentów z następnych lat.

NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE W LATACH 1919-1937

1.Borowiec Franciszek1908-1911
2.Żak z Odrowąża1912-1914
3.Koziołkowska1916-1917
4.siostry Hancówki1918
5.Maryla Dipelówna1919-1920
6.Włodzimierz Chutko1920
7.Sabina Konopczuk1921-1936
8.Aleksandra Kraska1936- ?

W latach 1938-1939 do szkoły uczęszczało około 30 uczniów. Kierowniczką szkoły była Aleksandra Kraska, a nauczycielem - Paweł Rutkowski. Lekcje odbywały się w domu u Tomasza Olejarza.

Po wojnie dzieci uczyły się w prywatnych domach do czasu aż w latach pięćdziesiątych postawiono barak przywieziony z Zagnańska. Przy jego budowie pracowali uczniowie i mieszkańcy. W nim odbywały się lekcje aż do czasu oddania do użytku nowej szkoły na początku lat 90 ubiegłego wieku.

ROK SZKOLNY 1992/93

102 uczniów kl. I-VIII
10 - uczniów zerówki

12 XI 1992 - oddano do użytku część dydaktyczną budynku nowej szkoły (na uroczystości był obecny Pan kurator Sygut i Pan Wójt Wł. Żak, przedstawiciel koneckiej delegatury KO mgr Zdunek, przedstawiciel GZEAS Bliżyn Ks. Kanonik).

ROK SZKOLNY 93/94

Kadra: E. Dąbrowska, T. Garczyk, A. Gębska, W. Gębska, H. Jakubowska, B. Kalarus, U. Kalińska, G. Kopeć, Ks. Kan. M. Kwiecień, M. Purtak, M. Siek, B. Zych, J. Zygmunt
Dyrektor: B. Siek

ROK SZKOLNY 94/95

Dyrektor B. Siek, Kadra: I. Banasik, E. Dąbrowska, T. Garczyk, A.Gębska. Gębska W., H.Jakubowska, G. Kopeć, ks. M. Kwiecień, M. Purtak, Siek M., Z.Woźniak, D. Zarzycka, A. Ziomek, B. Zych, J. Zygmunt

ROK SZKOLNY 97/98

B. Siek - dyrektor
Kadra: I. Banasik, E. Dąbrowska, T. Garczyk, A. Gębska, H. Jakubowska, E. Kowalik, B. Kalarus, M. Polak, M. Siek, D. Zarzycka, J. Zygmunt, Z. Woźniak
Administracja: E. Kała, G. Włodarczyk

ROK SZKOLNY 2003/2004 - SZKOŁA OTRZYMUJE SWOJEGO PATRONA

Listopad - wniosek do Wójta mgr T. Rokity o wyrażenie zgody na nadanie imienia S.P. w Odrowążku z dn. 14.11.2003
Grudzień - wycieczka do Oblęgorka kl. V i VI (10 XII 2003)
Luty - zaproszenie do projektu MENiS "Pracownia Internetowa w Szkołach"
Maj - przygotowanie do uroczystości nadania Szkole imienia
Część artystyczną przygotowują nauczyciele: H. Jakubowska, T. Garczyk, A. Ksel, M. Siek, A. oraz A. Smulczyńska i A. Młodawski (z GOK);
Dekoracje: I. Banasik-Zep, A. Gębska, B. Kalarus;
zaproszenia - E. Dąbrowska, M. Borys
przygotowanie uczniów: Pan Dyrektor Owczarek, D. Zarzycka, M. Borys
budynek dekorowali pracownicy administracji
nasze hasło: NASZ PATRON - NASZ WZÓR

5 czerwiec - uroczystość nadania imienia szkole, na uroczystości obecna wnuczka H. Sienkiewicza
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
-Msza Św. (ks. Olszewski i zaproszeni księża; śpiewy liturgiczne - chór męski z Bliżyna)
-powitanie gości na placu szkolnym
-Pani Jadwiga Sienkiewicz podarowała Szkole statuetkę patrona wykonaną przez kowala z Oblęgorka
-Pan. Wójt T. Rokita wręczył dzieła Sienkiewicza
-Pani Wizytator Ewa Boińska - życzenia dla społeczności szkolnej i słownik
-Przemówienie przedstawicieli uczniów w imieniu Samorządu Uczniowskiego - Aleksandra Bernatek
-odsłonięcie tablicy przez wnuczkę Patrona, która następnie zwiedziła naszą szkołę
-część artystyczna "Powrót do przeszłości" - przygotowana przez A. Smulczyńską z GOK oraz nauczycieli M. Siek, T. Garczyk, A. Ksel, H.Jakubowska
-występ wokalistów z GOK-u
-Wójt T. Rokita - wręcza szkole akt nadania im. H. Sienkiewicza

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 to czas przygotowania do wręczenia szkole sztandaru, oraz zwykłej codziennej pracy nauczycieli i uczniów, którzy zdobywali wiele nagród i wyróżnień w konkursach artystycznych i sportowych.

Rok szkolny 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza otrzymała sztandar. Sztandar ufundowali mieszkańcy parafii Odrowążek oraz Urząd Gminy w Bliżynie. Sponsorami uroczystości byli: Nadleśnictwo Suchedniów, Bank Spółdzielczy Suchedniów oraz regionalni przedsiębiorcy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 dnia 10 września 2010 roku Mszą Świętą w kościele parafialnym w Odrowążku. O godzinie 11:30 odbyła się dalsza część uroczystości przed budynkiem szkoły:

  • przekazanie sztandaru szkole
  • przemówienia gości honorowych
  • program artystyczny

Link do galerii

Zobacz także:
Akt nadania imienia naszej szkole (plik PDF)
Przedwojenną kronikę naszej szkoły (plik PDF)
Aktualne i niedawne wydarzenia w naszej szkole

 

Copyright Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
26-120 Bliżyn
tel/fax 0-41 374 55 84