Historia Odrowążka

Odrowążek powstał jako wieś pańszczyźniana w XIII lub XIV wieku. Znany był pod nazwą Mały Odrowąż lub Nowy Odrowąż. Podobnie jak odległy o 5 km Odrowąż i wszystkie sąsiednie miejscowości należał do rodu Odrowążów. Mieszkańcy Odrowążka odrabiali pańszczyznę w lasach należących do Odrowążów. Ród ten wywodzi się prawdopodobnie z czeskiego miasta Benesow, a przybył do Polski z Czech lub Moraw we wczesnym średniowieczu, być może towarzysząc Dąbrówce, żonie Mieszka I. Wiadomo, że w XII wieku ród ten zamieszkiwał tereny Polski.

Odrowążek od czasów powstania aż do połowy XX wieku należał do parafii Odrowąż, gdzie pierwszy kościół zbudowano już w XIII wieku. Jednak właściciele Odrowąża - Tarłowie i Świderscy - wyznania ewangelicko-reformowanego - zamienili na pewien czas kościół w zbór kalwiński. Obie te miejscowości były następnie własnością rodów: Szambeków, Tarłów, Świderskich, Dembińskich, Poniatowskich, Wielkowskich, Gierdojczów. Mieszkańcy Odrowążka składali dziesięcinę dla proboszcza w Odrowążu. W pierwszej połowie XVII wieku (1645 r.) w Odrowążku było 20 rodzin, 5 łanów osiadłych, a także działała piekarnia, browar, spichlerz, młyn i folwark.

W czasie wojen jakie prowadziła Rzeczpospolita, a szczególnie na skutek najazdu szwedzkiego, w latach 1656-1660 liczba rodzin spadła o 45%. W 1662 roku w Odrowążku naliczono 88 osób płacących podatek, tj. od 10 roku życia, nie uwzględniając osób niedołężnych i starców.

W czasach pańszczyźnianych wieś dzieliła się na: Odrowążek Ciągły, Odrowążek-Piechotny, Odrowążek-Komorniki. Wieś została uwłaszczona w 1857 roku, co upamiętniono postawieniem żelaznego krzyża.

W pierwszej połowie XIX wieku Odrowążek liczył ponad 30 domów i 200 mieszkańców. W następnym roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przydzielono do Odrowążka nauczyciela etatowego. W 1935 roku Tomasz Olejarz wybudował pierwszą jednoizbową szkołę.

W roku 1948 zbudowano kościół drewniano-murowany, rozbudowany w 1957 roku, a następnie w roku 1971. W tym czasie powstała parafia pw. Przemienienia Pańskiego. W 1992 oddano do użytku nową szkołę - wcześniej dzieci uczyły się w baraku zbudowanym jeszcze w latach 50-tych XX wieku.

A oto mapy naszych okolic z różnych okresów w dziejach Polski:

Źródła:

  1. Historia parafii w Odrowążku (1958 - 1996) - Małgorzata Jedynak, praca magisterska pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Anzelma Weissa. Końskie - Lublin, 1997.
  2. http://www.blizyn.pl
  3. Historia parafii w Odrowążu - Piotr Solarz, Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża
  4. Mała Ojczyzna - parafia Sorbin w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej - Krzysztof Zemela http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=146
  5. Znak "Odrowąż" w herbach administracyjnych miast, gmin, powiatów - Maria Odrowąż, Wrocław 2011 http://oziemblowski.eu/odrowaz/opracowania/Odrowaz_herby.pdf

 

Copyright Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
26-120 Bliżyn
tel/fax 0-41 374 55 84