Plan zajęć

dzieńlekcjaklasa 0klasa Iklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VII
Ponie-
działek
1historiaj. polskiprzyrodaj. polski
2EWEWj. polskihistoriamatematykaj.polski
38:45 - 13:15EWEWprzyrodaplastykahistoriamatematyka
4EWEWWFmatematykareligiaplastyka
5EWEWj. angielskiprzyrodaj. polskireligia
6lekcja
wychowawcza
WFj. angielskibiologia
7WDŻ (I sem.)WDŻ (II sem.)WF
8
klasa 0klasa Iklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VII
Wtorek 1matematykareligialekcja
wychowawcza
j. polski
2EWreligiaj. angielskij. polskireligiahistoria
38:45 - 13:45EWreligiaWFmatematykaj. polskij. niemiecki
4EWj. angielskireligiaWFj. polskimatematyka
5EWEWinformatykaj. angielskiWFchemia
6EWmatematykaWF
7lekcja
wychowawcza
8
klasa 0klasa Iklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VII
Środa 1j.polskihistoriahistoria
2EWj. angielskitechnikaprzyrodaj. polskifizyka
38:45 - 11:30EWEWmatematykaj.angielskitechnikaWF
4EWEWj. polskimatematykaWFj.angielski
5religiaEWj. polskilekcja
wychowawcza
matematykaj. polski
6j. angielskiEWWFplastykageografia
7j. angielskireligia
8
klasa 0klasa Iklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VII
Czwartek 1religiaj. polskij. polski
2religiaEWmatematykaj. polskij. angielskij. niemiecki
38:45 - 13:15EWEWj. polskireligiamatematykaj. angielski
4EWEWprzyrodazajęcia
komputerowe
j. polskichemia
5EWEWplastykaj. angielskiprzyrodamatematyka
6EWj. angielskimatematykaWFbiologia
7WFWDŻ (II sem)WDŻ (II sem)
8
klasa 0klasa Iklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VII
Piątek 1przyrodaj. polskij. angielski
2j.angielskiEWmuzykazajęcia
techniczne
informatykafizyka
38:45 - 13:45EWEWj. polskimuzykamatematykainformatyka
4EWEWinformatykaWFmuzykamatematyka
5EWEWWFmatematykaprzyrodageografia
6zaj.
wyrównawcze
WFmuzyka
7WF
8

EW = edukacja wczesnoszkolna
 

Copyright Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
26-120 Bliżyn
tel/fax 0-41 374 55 84