O rezerwacie Świnia Góra

Obejrzyj galerię zdjęć wykonanych w drodze do rezerwatu Świnia Góra oraz na jego terenie.

Rezerwat Świnia Góra, który jest rezerwatem ścisłym, znajduje się na terenie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został w okresie międzywojennym, a wpisany do rejestru rezerwatów w 1953r. Ochroną objęte zostały jedne z najpiękniejszych w Polsce naturalnych drzewostanów mieszanych, będące pozostałością dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Niektóre drzewa mają wysokość ponad 45m i wiek około 250 lat. Zapiski historyczne donoszą, że rosły tu dęby tak grube, że nie mieściły się na piłach tartaków.

Puszczański charakter lasu podkreślają martwe i zwalone ze starości drzewa z wiszącymi owocnikami hub i porostów oraz liczny i różnogatunkowy samosiew w różnym wieku. Rezerwat jest także spokojną ostoją wielu gatunków zwierząt. W części zachodniej rezerwatu szczególnie dobrze widoczne są ślady szybikowego wydobywania rudy żelaza z XV-XIX w. Zagłębienia po szybikach otoczone są pierścieniami wydobytej żyznej skały płonnej, na której bujnie rośnie roślinność zielna.

Rośnie tu wiele rzadkich i chronionych roślin takich jak: podkolan biały, storczyk plamisty, liczydło górskie, kosaciec syberyjski, wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi czy pełnik europejski.

Paprotki i Liczydło Górskie w rezerwacie Świnia Góra

Świat zwierząt jest również ciekawy i odpowiada gatunkom spotykanym w całym kompleksie lasów. Spotkać więc można: jelenia, łosia, sarnę, borsuka, wiewiórkę, lisa, nietoperze, kukułkę, jarząbka, dzięcioły, bociana czarnego, gołębiarza, kruka, sikory, kowaliki. Płazy reprezentują - żaby, ropuchy i rzekotka drzewna, a gady - jaszczurki, zaskrońce, padalce i żmije.

Autor tekstu: mgr Elżbieta Kowalik
Zdjęcia z książki Ryszarda Sowy
"Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy"
 

Copyright Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
26-120 Bliżyn
tel/fax 0-41 374 55 84